Financiar unha animación

Artigo sobre o crowdfunding para financiar proxectos de animación.