Ceremonia de sacrificio dos Mochica


Video animación sobre a ceremonia dos sacrificios dos Mochica realizado polo Museo de Arte e Historia de Bruselas. A cultura Moche ou Mochica, do século I ao VI, ocupou un territorio que se estendeu por gran parte do que hoxe é a costa norte do Perú.

No hay comentarios: